Liturgisch-bloemschikken artikelen

18-04-2015 Afscheid ds. J.P. van Olffen

De klok laat de tijdsloop van ds Jeroen in Makkum zien. Hij was een man van de klok al liep die wel eens sneller dan hij dacht. Op ieder uur een gebeurtenis of persoon die voor hem belangrijk waren de afgelopen jaren. In de bloementoef zijn de Anemonen verwerkt, deze geven de eerlijkheid en zorgzaamheid weer. Eerlijkheid die ds Jeroen in Makkum dagelijks tegenkwam. Een vissersdorp die zijn mening niet achter stoelen of (kerk)banken schuift. De zorgzaamheid die de gemeente mocht ervaren.

De Gerbera staat voor verbondenheid, de schakel die de dominee in een gemeente vervult. De katjes weerspiegelen de waterkant van Makkum. Eucalyptus symbool voor Israel waarheen ds Jeroen de eerste gemeentereis organiseerde.

Een tijd van komen en gaan.

Pinksteren 2015

De basis is een pilaar met vier hoeken dit is het getal van de aarde en de vier windstreken met daarop de stenen als symbool voor de rots waarop het geloof gebouwd is. In het midden van de schikking de bijbel van waaruit wij het geloofspad volgen.

De polygonumstokken wordt in het Nederlands duizendknoop genoemd. Ieders levenspad kent vele “knopen”. Wetende dat bij iedere knoop God aanwezig is. Vandaag zijn er verschillende knopen verbeeld.

De kleur van de schikking is rood, de kleur van de Heilige Geest. Tijdens Pinksteren daalt hij in vurige tongen op de apostelen neer en verspreid zich naar alle windstreken. Gedragen door de Hedera, de drie-eenheid Vader Zoon en Heilige Geest. De Gloriosa/Prachtlelie, betekent glorieus, luisterrijk. Dit verwoord wat Pinksteren inhoudt.

Doop; de witte Gerbera’s welke staan voor de verbondenheid van de dopeling met God. De Delpinium is blauw als het water van de doop. Ook betekend het zweven, als zweven op het geluk van de liefde van en voor God door je doop.

Belijdenis; de rode roos als teken voor je liefde voor God. De Gloriosa geeft de glorie, de eer en het rijke gevoel van het belijden van je geloof weer.

Bevestiging ambtsdrager; de rode roos verbeeld ook nu je liefde voor God. Vanuit Zijn liefde pak jij het ambtswerk als jeugdouderling in de gemeente op.

Liturgische Bloemschikking tijdens adventstijd en kerst 2014

Thema; Verlangen naar ….

 Het thema is verlangen naar….. In een wereld die donker kan zijn, waar veel is dat mensen kan beangstigen groeit het verlangen naar gerechtigheid, naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, Gods gerechtigheid. Naar Zijn komst verlangen we en zien we uit. Tegelijk zien we om ons heen de tekenen van Zijn aanwezigheid. Hij is het die is en die komt, in heden en toekomst. De schikking is een gelijkzijdige driehoek, de zijden staan voor geloof hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen uit de Bijbelverhalen die vanuit hun geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan. De driehoek is gemaakt van Polygonumstokken. In het Nederlands is het de duizendknoop. Symbool voor de vele vragen/beslissingen, knopen, tijdens het leven.

 

1ste advent 30-11-2014; Verlangen naar toekomst.

Lezing: Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37

 

Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar de tekens van verwachting. In de driehoek van geloof, hoop en liefde zien we een tak met knoppen die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.

 

2de advent 07-12-2014; Verlangen naar bloei

 

Lezing: Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28

 

Op de tweede zondag van Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegbereider is van de Messias. De stem roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’. In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

3de advent 14-12-2014; Verlangen naar vervulling

 

Lezing: Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30

Op deze derde zondag van Advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods licht door- zichtbaar in de kleur roze van deze zondag

 

 

4de advent 21-12-2014; Verlangen naar overgave

 

Lezing: 2 Samuël 7:4-16, Lucas 1:26-38

Vandaag is het de vierde zondag van Advent. We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit

 

Kerst 25-12-2014; Verlangen vervuld

 

Lezing: Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

Vandaag vieren we dat het woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin… Zijn geloof, Zijn hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.