Nieuws Diaconie

Zorgmaatje

Zorgmaatje

Voor info klik op het plaatje.


 Collecte Rooster Diaconie 

 

Collecte rooster oktober 2021

Collecte rooster september 2021

Collecte rooster juli / augustus 2021

 

"De jaarrekeningen van de Diaconie vindt u in de Beschermde omgeving"


 

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

september/oktober 2021

 

Kerkelijk Centrum “Het Anker”,”Avondrust”, Openluchtdienst, via App en giften via bank.

 19 september    Pong (Wereldiaconaat Syrië)                     € 343,10

25 september    Pong (Vredesweek Israël/Palestina)          € 71,50

  26 september    Pong (Vredesweek Israël/Palestina)          € 157,90

   3 oktober           Pong (Kerk en Israël)                                  € 185,41

 9 oktober           Pong (Diaconie)                                           € 47,55

  10 oktober          Pong (Diaconie)                                           € 196,60

  17 oktober          Pong (Werelddiaconaat Kameroen)             € 188,25

 

Nu er alleen maar digitale kerkdiensten worden gehouden,

blijkt dat onze collecte opbrengsten drastisch naar beneden gaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw wekelijkse collecte

zou willen overmaken via de App of op bankrekening

NL90RABO0340663502 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Makkum.

Alvast hartelijk bedankt.