Nieuws Diaconie


Collecte Rooster Diaconie 

 

Collecte rooster februari 2022

Collecte rooster januari 2022

 

"De jaarrekeningen van de Diaconie vindt u in de Beschermde omgeving"


 

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

december 2021 / januari 2022

 

Kerkelijk Centrum “Het Anker”,”Avondrust”, Openluchtdienst, via App en giften via bank.

 18 december Pong (Jong Protestant) € 49,20

19 december Pong (Jong Protestant) € 101,40

25 december Pong Kinderen in de Knel) € 194,40

26 december Pong (Diaconie) € 56,75

31 december Pong (Diaconie) € 65,--

2 januari Pong (Diaconie) € 101,90

9 januari Pong (Armoede in Makkum) € 223,10

15 januari Pong (Diaconie) € 106,65

16 januari Pong (Diaconie) € 127.70

Nu er alleen maar digitale kerkdiensten worden gehouden,

blijkt dat onze collecte opbrengsten drastisch naar beneden gaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw wekelijkse collecte

zou willen overmaken via de App of op bankrekening

NL90RABO0340663502 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Makkum.

Alvast hartelijk bedankt.